Ta'limda axborot texnologiyalar

Ta'limda axborot texnologiyalar Oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun android qurilmalarda foydalanish uchun o‘quv qo‘llanma

Dastur haqida...

5112200 – Makrabgacha va boshlangich ta'limda xorijiy til (tillar bo'yicha),
5111400 – xorijiy til va adabiyoti (tillar bo'yicha)
5120100 – Filologiya va tillarni o'qitish (rimsko-germanskaya filologiya),
5120200 – Tarjima nazariyasi va amaliyoti (tillar bo'yicha),
5121200 – Madaniyatlararo komunikatsiyalarning lingvistik ta'minoti (tillar bo'yicha) bakalavr ta'lim yo'nalishi talabalari uchun elektron darslik

Bu elektron qo'llanma Z. Madaminovning muallifligi asosida yaratildi.
Yuklab olish...