Matematika

Matematika Oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun android qurilmalarda foydalanish uchun o‘quv qo‘llanma

Dastur haqida...

Matematika fanidan barcha foydalanishi uchun elektron darslik bo'lib, u yordamida fan mo'yicha avvalgi bilimlarni mustahmaklash va yangi ko'nikmalarga ega bo'lish ishlab chiqildi.

Bu elektron qo'llanma A. Axlimirzayevning muallifligi asosida yaratildi.
Yuklab olish...