Mantiqiy masalalar

Mantiqiy masalalar Oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun android qurilmalarda foydalanish uchun o‘quv qo‘llanma

Dastur haqida...

Mаntiqiy, kombinаtorik vа nostаndаrt mаsаlаlаr bo‘yichа bаrchа foydаlаnishi uchun o‘quv qo‘llаnmа.

Bu elektron qo'llanma M. K. Mamadjanovaning darsligi asosida yaratildi.
Yuklab olish...