Kompyuter Lingvistikasi

150+ dan ortiq sahifadan iborat "Kompyuter lingvistikasi asoslari" fanidan to'liq ma'lumot beruvchi elektron darslikdan foydalaning!

Dasturdan foydalanish uchun...

Bu dastur elektron ko'rinishdagi kitob hisoblanib, undan qulay holda foydalanish uchun menyudan 'Mundarija' bandini tanlaysiz.