Umumiy kimyo

Biologiya ta'lim yo'nalishi uchun umumiy kimyo o'quv-qo'llanmasi android sistemasidan foydalanuvchilar uchun dasturiy qo'llanma

Dastur imkoniyatlari...

Qo'llanmada umumiy kimyo fanining asosiy tushuncha va tasdiqlari yoritilgan bo'lib, unda mavzularga oid misollar hamda ularni yechishga namunalar keltirilgan. Ushbu qo'llanmadan umumiy kimyo fani o'qitiladigan barcha oliy o'quv yurtlarining professor-o'qituvchilari va talabalari foydalanishlari mumkin.
Yuklab olish...