Hayot faoliyati xavfsizligi

Hayot faoliyati xavfsizligi Oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun android qurilmalarda foydalanish uchun o‘quv qo‘llanma

Dastur haqida...

"Hayot faoliyati xavfsizligi" fanidan amaliy mashg'ulotlar to'plami
Uslubiy qo'llanma
(Sirtqi (maxsus sirtqi), ikkinchi va undan keyingi oliy ta'lim negizidagi sirtqi shaklda
ta'lim oluvchi talabalar uchun)

Bu elektron qo'llanma S. Abdullayeva va F. Qodirovlarning muallifligi asosida yaratildi.
Yuklab olish...