Chiziqli algebra

“Chiziqli algebra” – Ushbu o'quv qo'llanma 5130100-matematika ta'lim yo'nalishining o'quv rejasidagi fan bo'lib, o'quv dasturi talablari asosida tayyorlangan

Dastur imkoniyatlari...

Qo'llanmada chiziqli algebra fanining asosiy tushuncha va tasdiqlari yoritilgan bo'lib, unda mavzularga oid misollar hamda ularni yechishga namunalar keltirilgan. Ushbu qo'llanmadan chiziqli algebra fani o'qitiladigan barcha oliy o'quv yurtlarining professor-o'qituvchilari va talabalari foydalanishlari mumkin.
Yuklab olish...