Amaliy matematika

Amaliy matematika Oliy o’quv yurtlari talabalari uchun android qurilmalarda foydalanish uchun o’quv qo’llanma

Dastur haqida...

Ushbu o'quv qo'llanma Oliy talim muassasalarining 5230100- Iqtisodiyot (tarmoqlar va soxalar bo'yicha) ta'lim yo'nalishlari talabalari uchun mo'ljallangan bo'lib, unda amaliy matematika fani tarkibiga kiruvchi etimollar nazariyasi va matematika statistika bo'limi bo'yicha qiskacha nazariy ma'lumotlar, ular yordamida yechilgan masala va misollar hamda talabalar mustaqil yechishlari uchun topshiriqlar mavjud.

Bu elektron qo'llanma T. S. Nishonovning darsligi asosida yaratildi.
Yuklab olish...