Talimda axborot texnologiyalar

Bu dastur Andijon davlat universiteti talabalari "Ta'limda axborot texnologiyalar" fanidan mustaqil ta'lim olishlari uchun yaratildi!

Dastur imkoniyatlari...

Siz dasturdan android tizimida ishlovchi istalgan turdagi mobil qurilma yordamida foydalanishingiz mumkin. Dastur asosan, talabalarni fanga bo'lgan qizishini oshirish va o'z ustida ishlashlari uchun xizmat qiladi. Yuklab olish...